KAY_O
Agent

Đặc vụ mới – KAY/O

by AnT in

KAY/O sẽ là Agent thứ 16 của VALORANT. Hình ảnh mới chính thức mới nhất của đặc vụ này đã…