• Country: vn Vietnam
  • Main Game: VALORANT
  • Players: 5

Players

Nickname Name Role Gender
SLOWZ Trịnh Hoàng Dương Player Male
MOEFX Dương phúc Hiếu Player Male
NHATTHONG2K Nguyễn Nhất Thống Team Lead Male
UNIQ Đỗ Trọng Nghĩa Player Male
CUPPYCAKE Nguyễn Văn Hoa Player Male